Prenumerationer

Prenumerationer

Prenumerationer tecknas på årsbasis. Det finns möjlighet till institutionsprenumerationer samt individuella prenumerationer.

För att prenumerera på Pedagogisk Forskning i Sverige tecknar du en prenumeration via detta formulär.

Observera att individuella prenumeranter också måste registrera ett konto på tidskriftens webbplats för att prenumerationen skall kunna aktiveras av redaktionen. Detta sker inom en vecka efter det att betalningen genomförts. Det är genom detta konto Du som har en individuell prenumeration kommer åt tidskriften. Registrera dig här

Institutionsprenumeranter har tillgång till tidskriften via institutionens IP adress.

Vid eventuella frågor angående prenumerationenvänligen kontakta redaktionen på redaktion.pedforsk@lnu.se

SWERA är en nationell förening med syftet att på olika sätt främja pedagogisk forskning och praktik i Sverige, i samarbete med de övriga nordiska länderna.

Med din prenumeration stödjer du SWERA och det nationella samarbetet kring portalen pedagogiskforskning.se och tidskriften Pedagogisk Forskning i Sverige.

Tack för att du stödjer Pedagogisk forskning i Sverige!

Kontakt för prenumerationer

Redaktionen
Pedagogisk forskning i Sverige
Linnéuniversitetet
35195 Växjö