Kerstin Signert – Variation och invarians i Maria Montessoris sinnestränande materiel; Eva-Maria Tebano Ahlquist – Skolans levda rum och lärandets villkor. Meningsskapande i montessoriskolans fysiska miljö

  • Christina Gustafsson

Metrics

Metrics laddar
Publicerad
2013-11-14
Sektion
Fakultetsopponenten sammanfattar