Redaktion

Joacim Hansson, Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitetet
Jenny Lindberg, Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås
Maria Ringbo, Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås
Katarina Wiberg, Svensk biblioteksförening