Om

Nationellt FORSA (Förbundet för forskning i socialt arbete) symposium har som mål att vara en nationell mötesplats för att i FORSA:s anda stärka samarbetet mellan forskning, utbildning och praktik i socialt arbete genom att främja utvecklingen av kunskap och fördjupade diskussioner på lika villkor mellan olika aktörer och intressenter i det sociala arbetet.

Nationellt FORSA symposium arrangeras regelbundet varje eller vartannat år. Det nationella symposiet arrangeras 2022 av FORSA Småland i samarbete med FORSA Riks, Centralförbundet för socialt arbete (CSA) och Linnéuniversitetet, institutionen för socialt arbete. Symposiet äger rum på Linnéuniversitetet i Växjö.

Temat för 2022 års nationella symposium är: Social hållbarhet och hållbart socialt arbete. Socialt arbete har en central roll i att verka för ett jämställt och jämlikt samhälle – ett socialt hållbart samhälle där människors grundläggande behov och de mänskliga rättigheterna garanteras. För att åstadkomma detta måste förutsättningar finnas också för ett hållbart socialt arbete där olika aktörers kunskaper och kompetenser kan omsättas i handling.

Under symposiet arrangeras plenarföreläsningar och parallella tematiskt organiserade seminarier med muntliga presentationer och/eller skriftliga papers som anknyter till huvudtemat för symposiet. Symposiet innebär en mötesplats för dels fördjupad kunskapsutveckling i socialt arbete och dels för att diskutera med och lära av varandra om temat social hållbarhet och hållbart socialt arbete.