Föreställningar om intimitet och integritet i hemtjänst och personlig assistans

Författare

  • Petra Ahnlund Socialt arbete, Umeå universitet
  • Veronica Lövgren Socialt arbete, Umeå universitet
  • Katarina Andersson Socialt arbete, Umeå universitet
  • Hildur Kalman Socialt arbete, Umeå universitet

Abstract

I Sverige får ett stort antal sköra äldre och personer med funktionsnedsättning omsorg i hemmet, i form av hemtjänst och/eller personlig assistans. För majoriteten av omsorgsmottagare utgör personlig och intim omsorg både ett centralt och vardagligt inslag i verksamheterna. Tidigare forskning om intim och personlig omsorg har främst belyst arbetet på institutioner/boenden och utifrån personalens perspektiv. Syftet med studien var att undersöka omsorgsmottagares, omsorgspersonals och enhetschefers uppfattning om och erfarenheter av personlig och intim omsorg i hemtjänst och personlig assistans. Totalt genomfördes 57 intervjuer med 42 personer. Tre övergripande teman framkom i analysen; personlig hygien, personlig sfär och kontextuell variation av intimitet. Resultaten visar att personlig och intim omsorg är något som inte går att separera från behovet av omsorg som helhet. Intim omsorg och överträdelser av omsorgsmottagarens personliga sfär, samt behovet av att trygga omsorgsmottagarens integritet, varierar beroende på situationella, temporala och relationella aspekter. För att säkra omsorgstagares inflytande, integritet och värdighet i samband med omsorgsarbete, är det viktigt att i utbildning och inskolning skapa en ökad medvetenhet om olikheter och variationer i uppfattningar av vad som räknas som personligt och intimt i hemtjänst och personlig assistans.

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2022-11-03

Nummer

Sektion

Perspektiv på hållbara praktiker och service-tjänster i socialt arbete