Praktiknära studier – ett sätt att integrera teori och praktik inom socionomprogrammet

Författare

  • Kerstin Arnesson Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet
  • Maria Kläfverud Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet

Abstract

Praktiknära studier erbjuder socionomstudenter möjlighet till fler och tidigare kontakter med praktiskt socialt arbete. Praktiknära studier är ett pilotprojekt vid institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet, som startade vårterminen 2021 och avslutas juni 2024. Projektet genomförs i samverkan med förvaltningar i fyra kommuner. Deltagande studenter har under hela utbildningstiden tillgång till en kontaktsocionom, vilket innebär nära kontakt med socialt arbete i praktiken. Vårterminen 2022 deltog 20 studenter, 23 kontaktsocionomer och 4 samordnare i projektet. Den övergripande målsättningen är att integrera teori och praktik inom socionomprogrammet. Syftet är att projektet ska utveckla samverkan mellan institutionen och kommunala förvaltningar. För studenten och verksamheten innebär praktiknära studier kunskapsutbyte och ömsesidigt lärande. Vidare får förvaltningen tidigt kontakt med blivande socionomer som presumtiva medarbetare och ges möjlighet att visa vad socialt arbete innebär i praktiken, samt vad de kan erbjuda som arbetsgivare. Under projekttiden genomförs lärande utvärdering, vars syfte är att vara ett stöd vid utveckling av projektet. Utvärderingens första delrapport innefattar de tre första terminerna av projektet. Utvärderingen visar att generellt är alla överens om projektets värde, samt positiva till organisering och innehåll. Projektet medför att studenten får utökad tid i relation till praktiken. Det framkommer att utbyte av praktiskt användbar och teoretiskt förankrad kunskap generellt upplevs som värdefull. Vidare pekar utvärderingen på förbättringsområden för att vidareutveckla projektet bland annat avseende hur projektet kan komma till nytta för andra studenter, samt att studentens egna frågor bör kompletteras med frågor relaterade till lärandemål och examinationer i specifika kurser.

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2022-11-03

Nummer

Sektion

Kunskapsanvändning i socialt arbete