Kritiska perspektiv på social hållbarhet

Författare

  • Marta Cuesta Högskolan i Halmstad
  • Åke Nilsén Högskolan i Halmstad
  • Pernilla Ouis Högskolan i Halmstad
  • Klara Öberg Högskolan i Halmstad

Abstract

Begreppet social hållbarhet fick ett tydligt genombrott via Brundtlandskommissionens rapport 1987 – där var den sociala hållbarheten en viktig komponent jämte ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Det är ingen slump att den sociala hållbarheten ur ett vidare globalt perspektiv aktualiserades som begrepp under denna period. Det är på många sätt en period där den ekonomiska globaliseringen och sammanflätningen som inleddes under 1970-talet intensifieras. Den globala kontexten har också givit upphov till FNs samlade satsning på Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmål som inrättades 2015 och som ersatte de 8 hållbarhetsmålen, de så kallade milleniemålen, som innan riktades mer specifikt mot, så kallade, fattiga länder. Social hållbarhet har kommit att inkluderas i forskning, utbildning såväl som i nationella mål samt regional och kommunal verksamhet.
Men vad är betydelsen av social hållbarhet på lokal nivå? Vilka är dess konsekvenser? Hur hänger social hållbarhet samman med till exempel social rättvisa? Vem är den social hållbarheten till för?
Dessa frågor och många andra utgör grunden till en antologi om social hållbarhet som utkommer på Studentlitteratur under våren 2023. Syftet med antologin är att belysa och undersöka innebörden av social hållbarhet som mål och vision ur kritiska perspektiv. Detta genom olika studier som reflekterar kring begreppet ur teoretiska perspektiv samt dess innebörd kopplad till olika fält och praktiker.
Antologin kommer att ges ut av Studentlitteratur våren 2023 och inkludera 13 bidrag.

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2022-11-03

Nummer

Sektion

Kritiska perspektiv på social hållbarhet i teori och praktik