Tolkars kunskaper, språklig rättvisa och likvärdig samhällsservice

Författare

  • Kristina Gustafsson Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet
  • Linnéa Åberg Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik, Högskolan i Väst
  • Eva Norström Fristående forskare

Abstract

Tolkar i offentlig verksamhet är en yrkesgrupp som varje dag deltar i möten inom många olika välfärdsområden. Det innebär att tolken blir ett vittne till det som sker i möten mellan personal och klienter som inte behärskar svenska. Det är dessa för tolkyrket unika erfarenheter som projektet Kulturdialog genom tolk lyft fram som en viktig resurs att ta vara på. Tolkars kunskaper handlar om allt från att ha kompetens i att tolka till att också ha kunskap om de verksamheter de tolkar inom samt om situationen för klienter med migrationserfarenheter. Syftet i detta paper är att ge konkreta exempel på olika initiativ och innovationer som på sikt kan stärka mötet mellan personal och klienter som inte delar språk. Ett problem som redan är identifierat är att de klienter som inte talar och förstår svenska riskerar att få sämre villkor och mindre rättssäker samhällsservice. Genom att lyfta fram detta ur ett språkrättviseperspektiv vill vi visa hur språkliga kompetenser och praktiker också får långtgående konsekvenser för det område som brukar benämnas social rättvisa. På så sätt sammanförs språkliga rättigheter och social rättvisa. Sammantaget handlar det om att skapa bästa möjliga samspel mellan tolkar och personal för att det i sin tur ska underlätta och stötta för klienterna. Vi ser dessa möten mellan personal och klienter som inte delar språk som oerhört viktiga. Det sker tusentals sådana möten runt om i Sverige varje dag och det som sker i dessa möten utgör grund för demokratibygge och utveckling av ömsesidig förståelse och förtroende.

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2022-11-03

Nummer

Sektion

Migration, hållbart mottagande och samhällsservice