Det sociala arbetet, politiken och juridiken

Författare

  • Sara Hultqvist Hultqvist Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet
  • Martina Axmin Juridiska fakulteten, Lunds universitet

Abstract

Hösten 2020 gick ett förslag till ny socialtjänstlag ut på remiss. I augusti 2021 presenterade socialdemokraten Margareta Winberg, i egenskap av särskild utredare förslaget.
Slutbetänkandet heter Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag och består av drygt 1300 sidor text. Ur ett internationellt perspektiv är den svenska modellen för att ta fram ny lagstiftning, som grundar sig på ett självständigt utredningsväsende, påfallande demokratisk. Genom att låta det omgivande samhället ta del av förslag och ha möjlighet att yttra sig kan förslagen bli allsidigt belysta och konsekvenserna av dem bli klarlagda. Detta bidrar till att öka kvaliteten på den politiska beslutsprocessen, till fördel för demokrati och rättssäkerhet.
Juridicum och Socialhögskolan vid Lunds universitet fanns på listan över remissinstanser. Tillsammans med två kollegor tog vi oss an arbetet med att författa ett remissvar för Lunds universitets räkning. Arbetet med att skriva remiss som ett fakultetsövergripande samarbetsprojekt var startskottet för ett fortfarande pågående samtal om det sociala arbetet, politiken och juridiken. I detta samtal finns som en tredje diskussionspartner Thage G Peterson med. Thage har inte bara ministerposter och talman på sin meritförteckning. Han är också socionom.
Under vårt korta föredrag kommer vi dela med oss av det pågående samtalet. En textversion av samtalet finns publicerad i Socialhögskolans jubileumsbok. Kapitlets titel är densamma som rubriken på vårt föredrag ”Det sociala arbetet, politiken och juridiken”.

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2022-11-03

Nummer

Sektion

Social inkludering och exkludering – exempel från tvärvetenskaplig forskning om