Mötesplats Mariatorget, för ett mänskligare samhälle

Författare

  • Linda Larsson Chef Mötesplats Mariatorget, Stockholms Stadsmission

Abstract

Stockholms Stadsmission arbetar för att skapa ett mänskligare samhälle, främja delaktighet och förebygga utanförskap – med fokus på det personliga mötet. I tider av ökad social polarisering och utsatthet är behovet av naturliga mötesplatser för människor i olika livssituationer större än någonsin. Därför öppnar Stockholms Stadsmission Mötesplats Mariatorget, där människor i social utsatthet kan delta i kulturliv och samhällsdebatt. Visionen är att skapa en välkomnande plats där relationer byggs och alla bemöts med värdighet och respekt.
För att säkerställa att mötesplatsens utbud, innehåll och utformning är i linje med visionen och målgruppernas behov har en gedigen förstudie gjorts. Kartläggningar, djupintervjuer, workshoppar och enkäter genomfördes för att identifiera hur man skapar plats som möjliggör möten mellan olikar. Det är en utmanande målsättning, men något Stockholms Stadsmission ser har kraften att skapa verklig förändring – och bidra till ett mänskligare samhälle.
För ökad jämlikhet har Stockholms Stadsmission tagit fram en tillitsprissättning för restaurangverksamheten som ska inrymmas i Mötesplats Mariatorget. Besökaren betalar för mat och fika utifrån betalningsförmåga och/eller vilja att bidra till verksamheten. Restaurangen bidrar även till social och miljömässig hållbarhet genom att rädda matsvinn och erbjuda arbetsträning.
Mötesplats Mariatorget kommer vara en plats för samtal, gemenskap, kunskapsutbyte och nätverksskapande mellan människor i olika livssituationer. Besökarna får tillgång till ett stort aktivitetsutbud och möjlighet att fördjupa sitt samhällsengagemang. Besökare kan även söka sig till platsen för stillhet, utan krav på delaktighet.
Det ska finnas något för alla i Mötesplats Mariatorget.

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2022-11-03

Nummer

Sektion

Utsatthet, solidaritet och hållbarhet – rörelser i civilsamhället