Utmaningar att möta en omättlig önskan om kunskap: erfarenheter från uppdragsutbildningar inom ekonomiskt bistånd & kommunala arbetsmarknadsåtgärder

Författare

  • Ellen Parsland Socialhögskolan, Lunds universitet
  • Rickard Ulmestig Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet
  • Henrik Örnlind Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet

Abstract

Ekonomiskt bistånd och kommunala arbetsmarknadsåtgärder är två områden inom det sociala arbetet som under lång tid haft en önskan om kunskapsutveckling. Både som ett led att kvalitetssäkra arbetet och för att höja statusen på det betydelsefulla arbetet med arbetslösa och utsatta människor. Under 2018 inleddes ett samarbete mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Linnéuniversitetet för att utveckla och genomföra en utbildning för handläggare inom ekonomiskt bistånd. Utgångspunkten för samarbetet var SKR:s utvecklingsprojekt för att bryta långvarigt bidragsberoende där 27 kommuner ingick. Linnéuniversitetet tog fram en digitaliserad utbildning som innefattade 27 föreläsningar med forskningsresultat, teoretiska perspektiv, professionella erfarenheter och brukarperspektiv kring försörjningsfrågor.
I september 2022 har 283 personer deltagit i kursen med representation från 50 kommuner. Våren 2022 lanserades en liknande utbildning för yrkesverksamma inom kommunala arbetsmarknadsåtgärder. Samtidigt som kurserna och utbildningsformen har många positiva omnämnanden finns det också återkommande synpunkter från socialarbetare som genomgått utbildningen kring behov av mer kunskap, annan kunskap än den som presenteras i utbildningen och andra sätt att genomföra utbildningen på. Vilken roll har universitet i kompetensutvecklingen av yrkesverksamma och kan (eller bör) universitetet möta kunskapsbehovet som socialarbetare efterfrågar?
Presentationen tar sin utgångspunkt i erfarenheterna av att utveckla, samverka kring och genomföra kompetensutveckling för socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd och yrkesverksamma inom kommunala arbetsmarknadsåtgärder. Vi kommer dela med oss av erfarenheterna att utveckla en uppdragsutbildning, samverka med kommuner kring utbildningsfrågor, presentera utvärderingsresultat och öppna upp för ett samtal om villkoren och möjligheterna till nya utbildningsformer i ett digitaliserat samhälle.

Statistik

Laddar statistik...

Författarbiografi

Rickard Ulmestig, Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet

Ekonomiskt bistånd och kommunala arbetsmarknadsåtgärder är två områden inom det sociala arbetet som under lång tid haft en önskan om kunskapsutveckling. Både som ett led att kvalitetssäkra arbetet och för att höja statusen på det betydelsefulla arbetet med arbetslösa och utsatta människor. Under 2018 inleddes ett samarbete mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Linnéuniversitetet för att utveckla och genomföra en utbildning för handläggare inom ekonomiskt bistånd. Utgångspunkten för samarbetet var SKR:s utvecklingsprojekt för att bryta långvarigt bidragsberoende där 27 kommuner ingick. Linnéuniversitetet tog fram en digitaliserad utbildning som innefattade 27 föreläsningar med forskningsresultat, teoretiska perspektiv, professionella erfarenheter och brukarperspektiv kring försörjningsfrågor.
I september 2022 har 283 personer deltagit i kursen med representation från 50 kommuner. Våren 2022 lanserades en liknande utbildning för yrkesverksamma inom kommunala arbetsmarknadsåtgärder. Samtidigt som kurserna och utbildningsformen har många positiva omnämnanden finns det också återkommande synpunkter från socialarbetare som genomgått utbildningen kring behov av mer kunskap, annan kunskap än den som presenteras i utbildningen och andra sätt att genomföra utbildningen på. Vilken roll har universitet i kompetensutvecklingen av yrkesverksamma och kan (eller bör) universitetet möta kunskapsbehovet som socialarbetare efterfrågar?
Presentationen tar sin utgångspunkt i erfarenheterna av att utveckla, samverka kring och genomföra kompetensutveckling för socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd och yrkesverksamma inom kommunala arbetsmarknadsåtgärder. Vi kommer dela med oss av erfarenheterna att utveckla en uppdragsutbildning, samverka med kommuner kring utbildningsfrågor, presentera utvärderingsresultat och öppna upp för ett samtal om villkoren och möjligheterna till nya utbildningsformer i ett digitaliserat samhälle.

##submission.downloads##

Publicerad

2022-11-03

Nummer

Sektion

Kunskapsanvändning i socialt arbete