Utmaningar och lärdomar från följeforskning av utvecklingsarbete för barn och ungas välbefinnande

Författare

  • Kulla Persson Kraft Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet

Abstract

Under hösten 2022 har jag i uppdrag att summera aktiviteter och reflektioner från följeforskningen av utvecklingsarbetet ”Barnens Bästa gäller! i Kronoberg”/BBgiK, en länsgemensam process om tidiga och samordnade insatser för barn och ungas välbefinnande. Beslutet om att medverka i utvecklingsarbetet fattades av alla berörda nämnder och styrelser i länets åtta kommuner samt i Region Kronoberg.
Följeforskningsprojektet ”Tillitsskapande organisering” har som syfte att studera och stödja utvecklingsarbetet BBgiK. Målet är att etablera en långsiktig och hållbar kunskapsplattform mellan forskning och praktik kring frågor om tidiga insatser för barn och ungas välbefinnande.
Jag har i följeforskningen haft rollen som observatör i olika arbetsgrupper, genomfört intervjuer och även fungerat som en ”brygga” mellan akademi och praktik. På symposiet kommer jag att presentera preliminärt resultat samt utbyta idéer och erfarenheter.
I presentationen ingår en beskrivning av vilka följeforskningsaktiviteter som har genomförts. Detta görs utifrån en genomgång av befintligt material samt intervjuer med processledare och följeforskare. Det handlar om följeforskningens bidrag, betydelse och utmaningar. Vidare ingår egna reflektioner efter att varit verksam i drygt 40 år inom socialt arbete, fr a med fokus barn och unga.
Frågeställningar till symposiet:

  • Vilka utmaningar kan man som följeforskare ställas inför i ett omfattande utvecklingsarbete? Hur kan dessa hanteras?
  • På vilket sätt kan följeforskning bidra till ett hållbart socialt arbete när det gäller att förbättra livsvillkoren för barn och unga?
  • Vad är forskningens roll och/eller viktigaste uppgift

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2022-11-03

Nummer

Sektion

Praktik- och deltagarorienterad forskning i socialt arbete