Matmissionen, sociala matbutiker som gör gott för människa och miljö

Författare

  • Johan Rindevall Chef Matmissionen, Stockholms Stadsmission

Abstract

Matmissionen är Stockholms Stadsmissions koncept för sociala matbutiker. Butikerna kombinerar social och ekologisk hållbarhet genom att motverka matfattigdom, minska matsvinn och ge fler möjlighet att närma sig arbetsmarknaden genom arbetsträning. Människor i ekonomisk utsatthet kan bli medlemmar, och får därmed möjlighet handla produkter till en tredjedel av ordinarie butikspris. Produkterna, som räddas från att bli svinn, doneras primärt från dagligvaruhandelns lager och online-handel. Matmissionen levererar även livsmedel till sociala verksamheter runt om i Stockholm.
Matfattigdom som begrepp innebär att människor till följd av sin ekonomiska situation tvingas välja bort mat, inte kan äta hälsosamt eller inte servera sina barn en bra kost. Det innebär även att vara fattig på upplevelser kopplade till mat, att inte ha råd med högtidsspecifik mat, att äta ute eller bjuda hem någon på middag.
Matfattigdom är inte ett nytt samhällsfenomen, men många av de som redan lever på marginalen drabbas hårt av stigande priser och inflation. För att möta ett ökande behov befinner sig Matmissionen i en expansionsfas. Under 2022 har tre nya butiker öppnat i Stockholmsområdet, i Hallunda, Handen och Kista. Den stora efterfrågan syns tydligt på medlemsökningen, som överstiger de prognoser som lagts. Under perioden januari-augusti 2022 fick Matmissionen 6150 nya medlemmar. Under samma period har 1244 ton produkter räddats från att bli svinn (motsvarande 2 764 444 måltider) och 74 personer arbetstränat i någon av butikerna.
Fördubblingen av antalet butiker under 2022 är bara början av den expansionsresa som Matmissionen påbörjat.

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2022-11-03

Nummer

Sektion

Utsatthet, solidaritet och hållbarhet – rörelser i civilsamhället