Gå tillbaka till artikeldetaljer Fä, turs och stunget kön: Några tankar om så kallade runnamn och benämningar på runor Ladda ner Ladda ned PDF