Om

Paper i denna proceedingen presenterades vid konferensen Lärarlärdom som hölls i Växjö den 19 augusti 2015 i Växjö. Lärarlärdomskonferensen syftar till att vara mötesplats där lärare kan diskutera utbildningskvalitet och lärande i högre utbildning.  Konferensen skall också vara en plattform för pedagogisk meritering som ger verksamma lärare tillfälle att presentera sin reflekterade erfarenhet och dokumenterade kunskap kring lärande och undervisning i högre utbildning. Årets konferens har grundutbildningen i fokus.