Universiell design för lärande : konceptet för ett paradigmskifte där vi anpassar lärosäten och inte studenter

Författare

  • Pia Häggblom Högskolan Kristianstad

DOI:

https://doi.org/10.15626/lld.201503

Abstract

Högskolevärlden arbetar för en ökad mångfald och breddad rekrytering vilket innebär arbete för på en breddad delaktighet. Breddad delaktighet är en förutsättning för att nå ökad genomströmning och ökad anställningsbarhet. Hur ska adjunkter och lektorer skapa breddad delaktighet i sina kurser samtidigt som resurserna sällan ökar? Ett av svaren kan vara att använda de generella principerna för Universal Design och de pedagogiska koncepten Universal Design for Instruction, (UDI),(Roberts, Park, Brown, Cook, 2011) och Universal Design for Learning, (UDL), (Cast, 2011), forskningsbaserade koncept som utgörs av ramverk av principer för en än mer tillgänglig undervisning. I artikeln översätts begreppen UDI och UDL till svenska; Universell Design för Lärande (UDL) och med det begreppet inkluderas bägge varianterna ovan. På Högskolan Kristianstad är Universell Design för lärande en del av högskolepedagogisk grundkurs.

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2017-01-12

Nummer

Sektion

Papers