Om

Forskningen i socialt arbete har mognat som vetenskaplig disciplin sedan dess inrättande som 1977. Från att forskningen inom ämnet bedrivits vid ett fåtal lärosäten och inom ett mindre antal tematiker, finns idag en stor bredd och även några relativt välbeforskade områden. På grund av bredden och omfattningen finns idag också ett mångfacetterat landskap av olika nätverk, centerbildningar och forskningsgrupperingar som vart och ett utvecklar sina frågeställningar och problemställningar. Behovet av en samlande mötesplats är därför stort, och NaPSa-konferernsen syftar till att vara en sådan mötesplats.

NaPSA är i huvudsak en paperkonferens där forskare kommer samman för ge och få tillbaka genomtänkta kommentarer och frågeställningar från ett skriftligt underlag. Paperna kan läsas i förväg och det finns en på förhand utsedd kommentator till varje presentation. Genom denna fördjupande dialog kan ämnets kunskapsutveckling fördjupas mer än vad som är fallet vid sedvanliga konferenser – och nya nätverk kan uppstå.

NaPSA byter årligen arrangör där konferensen 2022 arrangerades i Växjö.