Frivilligsektorns roll i flyktingmottagande och integration

Författare

  • Anna Gidlöf Göteborgs universitet

Abstract

År 2014-2019 debatterades frivilligsektorns roll i svensk media. Debatten startade i samband med att det väntades komma ett ovanlig stort antal asylsökande till Sverige år 2014- 2015. I ett pågående avhandlingsprojekt analyserar jag denna debatt. Syftet är att undersöka och belysa vad som beskrivs som frivilligsektorns avsedda roll, t.ex. vilka roller som beskrivs som önskvärda respektive mindre önskvärda för frivilligsektorn att inneha. Analysen genomförs bl.a. med hjälp av två idealtyper, så kallade civilsamhällesregimer. Den ena benämns som en socialdemokratisk civilsamhällesregim och den andra som en liberal civilsamhällesregim. I den socialdemokratiska civilsamhällesregimen är frivilligas huvudsakliga roll att vara ”expressiv”: uttrycka medlemmars intressen, t.ex. politiska intressen eller fritidsintressen. I den liberala regimen har frivilliga däremot rollen att ge service och omsorg i högre grad. Sverige brukar ges som typexempel på en socialdemokratisk civilsamhällesregim. Forskare har emellertid visat hur idéer kopplade till den liberala regimen har spridits till Sverige, bl.a. via politiken. Det jag undersöker i min debattanalys är dessa regimers närvaro i den svenska debatten. I avhandlingen har jag fyra empiriska kapitel. Ett av dem handlar specifikt om hösten 2015. Denna tidsperiod kännetecknades av dels att Sverige ändrade riktning i migrationspolitiken men också att omfattande frivilliginsatser genomfördes på bl.a. tågcentraler i Sverige. I mediedebatten deltog t.ex. ledarskribenter och frivilliga i att försöka föra fram sin verklighetsbild och sina ståndpunkter gällande frivilligas avsedda roll. Det är denna analys, debatten hösten 2015, som mitt paper till konferensen avser handla om.

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2022-03-04

Nummer

Sektion

Rörelser i civilsamhället