Vilken roll spelar arbetsgivarnas rekryteringsprocesser?

Författare

  • Susanna Lundberg Malmö universitet, institutionen för socialt arbete

Abstract

Sedan många år är det svårt att hitta kompetent personal till stora delar av den svenska arbetsmarknaden, samtidigt som hög nivå av arbetslöshet råder. Flera av yrkesområdena inom det sociala arbetet präglas av brist: i synnerhet socionomyrket och undersköterska inom äldrevården. Både nyrekrytering och bibehållande av kompetent personal innebär problem för arbetsgivarna, som leder till svårigheter med bemanning, kompetens och kontinuitet i verksamheterna.

Samtidigt har vi en situation med hög nivå av arbetslöshet, särskilt för utlandsfödda och för personer med oavslutad grund- eller gymnasieutbildning. Vare sig detta kan förklaras med diskriminering eller utbildning som är så dålig att människor inte avslutar eller en kombination av båda kan vi tala om en avgränsning av arbetskraften, där en stor andel betraktas av arbetsgivare och sig själva som ”icke anställningsbara” eller ”utanför arbetskraften”. De verksamheter som riktar sig mot ”personer långt från arbetsmarknaden” verkar förvärra snarare än lösa problematiken (cf Ulmestig och Panican 2019)

Mitt paper bygger på en intervjustudie av arbetsgivare inom flera olika branscher som präglas av brist. Det avser att lyfta fram hur de arbetar för att hitta den kompetens de behöver, och hur de ser på rekrytering från arbetsmarknadsverksamheter inom ramen för Arbetsförmedlingen och kommunala insatser.

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2022-03-04

Nummer

Sektion

Arbetsmarknadsinsatser