Tid, ekonomi och rörelse – narkotikalivets vardagslogik

Författare

  • Maria Nordstedt Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet

Abstract

Texten är tänkt som det första empiriska kapitlet av tre i min avhandling Den sociala betydelsen av sprutbyten. Syftet är att beskriva vardagslivet för personer som besöker sprutbyten genom att inkludera omgivande faktorer som kan påverka hur de ser på mottagningarna och hur de används i praktiken. Vardagen anpassas runt narkotikaanvändningen och den kan härigenom betraktas som en central aktivitet. Empirin består av 16 månaders etnografiskt fältarbete i form av deltagande observationer vid två sprutbytesmottagningar och i ett tiotal personers vardagsliv. Därtill ingår djupintervjuer som varat mellan två och sju timmar, fotografier, timslånga telefonsamtal samt skriftlig kommunikation. Begreppet korta tidsperspektiv används för att tolka materialet. Det syftar till att visa hur vardagen formas av jakten på narkotika utifrån tid, ekonomi och rörelsemönster samt hur möjligheterna för planering påverkas av detta. Resultatet visar svårigheter med att följa en planering som inte handlar om att ordna pengar eftersom detta behövdes flera gånger varje dygn. Ett regelbundet behov av narkotika innebar att människor fick ta chansen att göra pengar när den kom, oavsett vad de hade inplanerat. Det framgick även att det finns ett skyddssystem som ofta täcker upp när någon misslyckades med att ordna pengar. Vardagen för personer som injicerar narkotika består till stor del av jakt på pengar och droger vilket skapade rörelse mellan olika platser utifrån en rädsla för abstinens men också yttre hot i form av t.ex. polis. Jakten konkurrerar ut andra aktiviteter som på längre sikt kunde innebära fördelar, såsom möten med socialtjänst avseende bostad, missbruksbehandling eller försörjningsstöd.

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2022-03-04

Nummer

Sektion

Droganvändning och missbruk