Skolkuratorers professionella praktik, utbildnings- och yrkesbakgrund – en nationell kartläggning

Författare

  • Marek Perlinski Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet
  • Per Jansson Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet
  • Lars Evertsson Institutionen för psykologi och socialt arbete, Mittuniversitetet

Abstract

Syftet är att utifrån en nationellt distribuerad enkät till yrkesverksamma skolkuratorer i Sverige studera skolkuratorers professionella praktik, utbildnings- och yrkesbakgrund samt positionera skolsocialt arbete i Sverige i ett internationellt perspektiv av sociala insatser inom skolans område. Socialt arbete i skolan har en lång tradition både nationellt och internationellt. I Sverige är det sedan 2010 lag på att samtliga skolor i Sverige ska ha tillgång till främjande, förbyggande och åtgärdande psykosociala insatser i syfte att ge elever goda förutsättningar att uppnå de av skolan uppsatta kunskapsmålen. Lagen och de styrdokument som ska vara vägledande för skolkuratorernas kompetens och professionella praktik är emellertid otydliga. I denna artikel reser vi frågan om denna avsaknad av tydliga riktlinjer har kommit att innebära variationer i skolkuratorernas professionella praktik, utbildnings- och yrkesbakgrund.

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2022-03-04

Nummer

Sektion

Den professionelle aktören