Gå tillbaka till artikeldetaljer Den entreprenörskapande skolan: Styrning, subjektskapande och entreprenörskapspedagogik Ladda ner Ladda ned PDF