Den entreprenörskapande skolan: Styrning, subjektskapande och entreprenörskapspedagogik

Författare

  • Magnus Dahlstedt
  • Fredrik Hertzberg

Nyckelord:

entrepreneurship, governmentality, governing, subject formation, edu-cation policy

Abstract

Syftet med denna artikel är att beskriva och analysera de sätt på vilka idéer om entreprenörskap kommer till uttryck och iscensätts inom ramen för de satsningar på entreprenörskap som var vanliga i grundskola och gymnasium på 2000-talet. Denna utbildningspolitiska tendens sätts också i relation till den bredare politiska kontext inom vilken den växte fram. Med utgångspunkt i Michel Foucaults begrepp governmentality analyserar vi de olika former av styrning och fostran som kommer till uttryck inom entreprenörskapspedagogiken. Med mobiliseringen av entreprenörskap i skolan utmanas äldre utbildningspolitiska visioner om undervis-ningens mål och syfte. Nu framstår det som naturligt att betona kunskapernas och undervisningens värde för ekonomin. Hänsynen till den ekonomiska nyttan inte-greras med de andra lärandemålen. Ett exempel på detta är att löftet om en befrielse från den traditionella undervisningens hinder för den personliga utvecklingen går hand i hand med den ekonomiska nyttan.

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2013-07-09

Nummer

Sektion

Artiklar