Senaste

Nr 52 (2024): HumaNetten Nr 52 våren 2024
					Visa Nr 52 (2024): HumaNetten Nr 52 våren 2024

Detta nummer av HumaNetten innehåller två teman med gästredaktörer. Tommy Gustafsson och Mariah Larsson har sammanställt Popular Culture, Media Engagement, and Democracy och Anna Höglund och Hans Hägerdal har sammanställt The Fantastic in Cultural History.

Samtliga artiklar har genomgått refereegranskning.

Publicerad: 2024-06-13

Helt nummer

Redaktörens förord

Visa alla nummer