Om

HumaNetten kommer ut två gånger om året, med ett höstnummer och ett vårnummer.

HumaNetten tar emot såväl populärvetenskapliga bidrag som refereegranskade forskningsartiklar. Bidragsgivare bör ange till vilken kategori deras bidrag syftar. Forskningsartiklar anonymiseras och skickas till två anonyma granskare. Inskickade artiklar bör vara högst 12 000 ord och använda Harvardsystemet för referenser.

Bidrag till HumaNetten skickas som Word- eller RTF-dokument till redaktionen. Redaktionen förbehåller sig rätten att kvalitetsgranska och refusera insänt material. För mer information om hur du skickar in bidrag se: Manuskript

© respektive författare. Det är tillåtet att kopiera och använda material ur HumaNetten för forskningsändamål om källan anges. För övriga ändamål kontakta respektive artikelförfattare.

Norsk Senter For Forskningsdata (NSD) har godkänt HumaNettens ansökan om att upptas på den så kallade Norska listan. NSD:s beslut innebär att HumaNetten är en erkänd akademisk publiceringskanal. Granskade artiklar som publiceras i tidskriften tilldelas publiceringspoäng av de universitet och högskolor som använder Norska listan som en garant för kvalité vid bibliometriska utvärderingar.