Filmens tekniker som litterär metod att gestalta våld och kroppslighet som känns mot huden: En medialitetsanalys av Mo Yans roman Ximen Nao och hans sju liv

  • Anneliese Fältström

Abstract

Abstract saknas

Publicerad
2018-12-19
Sektion
Refereegranskade artiklar