Gestaltande av ämnesinnehåll i högstadiets klassrumsundervisning i musik

Författare

  • Eva Kjellander Hellqvist Institutionen för musik och bild, Linnéuniversitetet
  • Karin Larsson Eriksson Institutionen för musik och bild, Linnéuniversitetet

DOI:

https://doi.org/10.15626/hn.20194203

Metrics

Metrics Loading ...

Downloads

Publicerad

2019-07-01

Nummer

Sektion

Tema: ämnesspråk och ämneslitteracitet (Refereegranskade bidrag)