Gestaltande av ämnesinnehåll i högstadiets klassrumsundervisning i musik

  • Eva Kjellander Hellqvist Institutionen för musik och bild, Linnéuniversitetet
  • Karin Larsson Eriksson Institutionen för musik och bild, Linnéuniversitetet

Metrics

Metrics laddar
Publicerad
2019-07-01
Sektion
Tema: ämnesspråk och ämneslitteracitet (Refereegranskade bidrag)