Framställningen av treenighetsläran i läroböcker i religionskunskap

Författare

  • Torsten Löfstedt Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitetet

DOI:

https://doi.org/10.15626/hn.20194207

Metrics

Metrics Loading ...

Downloads

Publicerad

2019-07-02

Nummer

Sektion

Tema: ämnesspråk och ämneslitteracitet (Refereegranskade bidrag)