Barn- och ungdomslitteraturvetenskapligt ämnesspråk

En läroboksanalys av svenska läromedel om barn- och ungdomslitteratur för högskolor och universitet

  • Malin Alkestrand Institutionen för film och litteratur, Linnéuniversitetet

Metrics

Metrics laddar
Publicerad
2019-07-02
Sektion
Tema: ämnesspråk och ämneslitteracitet (Refereegranskade bidrag)