”Den 1 mars då dog och stran fredrika”

Ortografiska val och språklig identifikation i en folklig dagbok från 1890-talet*

  • Ann-Catrine Edlund Mittuniversitetet
  • Lars-Erik Edlund Umeå universitet

Metrics

Metrics laddar
Publicerad
2020-01-21