Texter och offentlig makt – språk och språkvetenskap i samhället

Författare

  • Ulla Tiililä Institutet för de inhemska språken, Finland

DOI:

https://doi.org/10.15626/hn.20214603

Abstract

Den offentliga makten, förvaltningen och den offentliga servicen grundar sig på språkanvänd­ning, men är därtill också textualiserad, dvs. baserar sig i allt högre grad på skrivna texter. Man kan tala om textualiseringen som en megatrend.

I artikeln diskuteras drag som är typiska för textualiseringen särskilt inom vårdsektorn, och vilken inverkan den har på samhället. Artikelns teoriram är skrivandets sociolingvistik, som har många beröringspunkter med diskurs- och genreforskning. Blicken riktas från språket mot språk­liga betydelsehelheter, mot texter, och från språkliga produkter mot språkliga pro­cesser, till exempel mot skrivande.

Jag visar att språk och texter spelar en betydande roll i hur delaktighet, jämlikhet och lik­värdighet realiseras i våra samhällen. I sista hand har de betydelse för stabiliteten i sam­hället, eftersom ojämlikhet och utslagning är betydande bakgrundsfaktorer till säkerhets­hot, till exempel brottslighet. I min artikel kommer jag att visa att språkvetenskap kan erbjuda fruktbara synvinklar och redskap för att granska samhälleliga problem.

Nyckelord: skrivandets sociolingvistik, textualisering, social- och hälsovården, tillgång till rättigheterna, delaktighet

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2021-06-16

Nummer

Sektion

Refereegranskade artiklar