Vinner man val med hjälp av historia? Nedslag i den svenska debatten inför riksdagsvalet 2014

  • Niklas Ammert Fakulteten för konst och humaniora, Linnéuniversitet

Abstract

Sammanfattning saknas

Metrics

Metrics laddar

Referenser

Dagens Nyheter (DN) 14/6 2014, 23/6 2014, 30/7 2014, 1/8 2014, 21/8 2014, 2/9 2014 och 5/9 2014.

Faber, Karl-Georg, ”The Use of History in Political Debate” i History and Theory, Vol. 17, No. 4 1978, 44-64 och 59.

Karlsson, Klas-Göran, ”Historia och samhälle – exemplet det moderna Sverige”, i Peter Elmlund & Kay Glans (red.), Den välsignade tillväxten. Tankelinjer kring ett århundrade av kapitalism, teknik, kultur och vetenskap, Stockholm: Natur och Kultur 1998, s. 201–213.

Karlsson, Klas-Göran, Historia som vapen: Historiebruk och Sovjetunionens upplösning 1985–1995, Stockholm: Natur och Kultur 1999, Aronsson, Peter, Historiebruk: att använda det förflutna, Lund: Studentlitteratur 2004.

Sigrell, Anders, Att övertyga mellan raderna: en retorisk studie av underförstådda inslag i modern politisk kommunikation, Umeå: Institutionen för nordiska språk, Umeå universitet 1999, s. 308.

Strömbäck, Jesper & Lars Nord (red,), Kampen om opinionen: Politisk kommunikation under svenska valrörelser, Stockholm: SNS förlag 2013, s. 10 ff.

Svenska Dagbladet (SvD) 14/6 2014, 29-30/6-1/7 2014, SvD 3/7 2014, SvD 7/8 2014, 14/8 2014 och 7/9 2014.

von Borries, Bodo & Magne Angvik (eds.), Youth And History, Volume A, Hamburg: Körber Stiftung 1997, s. 72.

Publicerad
2015-06-17