Dialog om sättet att sluta stycken

  • Cecilia Davidsson Institutionen för film och litteratur, Linnéuniversitetet
  • Tommy Olofsson Institutionen för film och litteratur, Linnéuniversitetet

Abstract

Sammanfattning saknas

Metrics

Metrics laddar

Referenser

Almqvist, C. J. L. (1998), Samlade Verk 7 (Törnrosens bok. Duodesupplagan. Band V–VII), utg. Bertil Romberg. Stockholm: Svenska Vitterhetssamfundet.

Bjelvehammar, B. (2015), ”Vardagens nära dramaturgi”, Tidningen Kulturen, 2015-09-01.

Bloom, H. (1973), The Anxiety of Influence: A Theory of Poetry. New York: Oxford University Press.

Davidsson, C. (1994), En av dessa nätter: Berättelser. Stockholm: Albert Bonniers Förlag.

Davidsson, C. (2008), ”Vad är det som säger att du inte redan älskar mig”, Ordkonst, Nr 4, s. 13-16.

Davidsson, C. (2015), Höga berg, djupa dalar: Noveller. Stockholm: Albert Bonniers Förlag.

Falkenland, C. (2008), Vinterträdgården: Roman. Stockholm: Wahlström & Widstrand.

Pettersson, M. (2015), ”Med blick för detaljerna”, Sydsvenskan, 2015-10-29.

Romberg, B. (1993), Carl Jonas Love Almqvist: Liv och verk. Stockholm: Ordfronts förlag

Publicerad
2016-06-30
Sektion
Refereegranskade artiklar