"Ett universum av tecken” Intertextuella relationer i femton svenska recensioner av Michel Houellebecqs Underkastelse

  • Erik Larsson

Abstract

Målet med artikeln har varit att svara på de frågeställningar som formulerades inledningsvis. Gällande vilken funktion de intertextuella referenserna har i den kritiska texten är svaret att det är högst varierande. Den historiskt-genetiska intertexten har som namnet anger en i första hand förklarande funktion, det vill säga att hävda något slags kausalitet. Därtill kommer de rent illustrativa intertexterna, vilka har visat sig kunna användas i en rad olika syften: för att jämföra, för att beskriva, för att värdera, för att kategorisera samt för att kontextualisera. Sammantaget har alltså sex huvudsakliga användningsområden
kunnat urskiljas. Gällande artikelns tredje frågeställning kan konstateras att det recensionsmaterialet i allra högsta grad gör att finna stöd för de intertextuella relationer som enligt Riffaterre karakteriserar den litteraturkritiska diskursen.

Metrics

Metrics laddar

Referenser

Bergqvist, Martin (2015), ”Medlöperiet och maktens korruption”. Norrbottens-Kuriren. 2015-10-30. http://www.kuriren.nu (2015-11-08).

Ekenberg, Kristian (2015), ”Gapskrattframkallande satir”. Dalarnas Tidningar. 2015-10-16. http://www.dt.se (2015-11-08).

Elam, Ingrid (2015), ”Michel Houellebecq: ’Underkastelse’”. Ystads Allehanda. 2015-10-16. http://www.ystadsallehanda.se (2015-11-08).

Enander, Christer (2015), ”Narren som har tappat bjällrorna”. Helsingborgs Dagblad. 2015-10-16. http://www.hd.se (2015-11-08).

Eriksson, Maria (2015), ”Trovärdigheten känns bortglömd”. Norran. 2015-11-03. http://norran.se (2015-11-08).

Forsberg, Nils (2015), ”Ett liv på knä hos Michel Houellebecq”. Expressen. 2015-01-12. http://www.expressen.se (2015-11-08).

Frändén, Johanna (2015), ”Islam tar makten”. Aftonbladet. 2015-01-16. http://www.aftonbladet.se (2015-11-08).

Högström, Jenny (2015), ”Michel Houellebecq: ’Soulmission’”. Dagens Nyheter. 2015-01-12. http://www.dn.se (2015-11-08).

Korsström, Tua (2015), ”När Frankrike blev muslimskt”. Hufvudstadsbladet. 2015-10-29. http://hbl.fi (2015-11-08).

Landström, Rasmus (2015), ”Ny bok: Extremt provocerande – om ett Frankrike med sharialagar”. Arbetarbladet. 2015-10-16. http://www.arbetarbladet.se (2015-11-08).

Leandoer, Kristoffer (2015), ”Houellebecq om Frankrikes muslimske president”. Svenska Dagbladet. 2015-01-12. (2015-11-08).

Samuelsson, Tony (2015), ”Allt och alla är utbytbara”. Dala-Demokraten. 2015-10-30. http://www.dalademokraten.se (2015-11-08).

Sjögren, Anders (2015), ”Osannolikt trovärdigt”. Västerbottens-Kuriren. 2015-10-18. http://www.vk.se (2015-11-08).

Steinfeld, Thomas (2015), ”I islamska republiken Frankrike”. Sydsvenskan. 2015-01-09. http://www.sydsvenskan.se (2015-11-08).

Wilhelmsson, Johan (2015), ”Västerlandet går under med gott humör”. Norrköpings Tidningar. 2015-10-22. http://www.nt.se (2015-11-08).

Övriga källor

Fioritos, Aris (2015), ”Konsten att beskriva livet som inplastad migrän”. Dagens Nyheter. 2015-10-16. http://www.dn.se (2016-01-05).

Forser, Tomas (2002), Kritik av Kritiken. Gråbo: Bokförlaget Anthropos AB.

Genette, Gérard (1970), ”Strukturalisme og litteraturkritik”. I Madsen, Peter (red.). Strukturalisme: En Antologi. Köpenhamn: Rhodos.

Herner, Eva (1999), Svenska recensenter läser finska böcker: En studie i receptionen av finsk prosa, översatt på 1960-talet. Uppsala.

Houellebecq, Michel (2015), Underkastelse. Stockholm: Albert Bonniers Förlag.

Jansson, Mats (1998), Kritisk tidsspegel. Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion AB.

Olsson, Tomas (1998), Kritiken som konstnär – konstnären som kritiker. Tidskrift för litteraturvetenskap no. 3-4: 121-132.

Riffaterre, Michael (1994), ”Litteraturkritikkens diskurs”. Ny Poetik no. 3: 97-110.

Rydén, Per (1987), Domedagar: Svensk litteraturkritik efter 1880. Lund.

Yrlid, Rolf (1972), Litteraturrecensionens Anatomi. Lund: CWK Gleerup Bokförlag

Publicerad
2016-06-30
Sektion
Refereegranskade artiklar