Vem är du? Om direkt tilltal och dess konsekvenser i en broschyr från Försäkringskassan

Författare

  • Fredrik Olsson

DOI:

https://doi.org/10.15626/hn.20163606

Abstract

Sammanfattning saknas

Metrics

Metrics Loading ...

Referenser

Forsberg, Jenny (2010), Tydliga texter. Snabba skrivtips och språkråd. Stockholm: Norstedts akademiska förlag.

Hellspong, Lennart & Ledin, Per (1997), Vägar genom texten. Handbok i brukstextanalys. Lund: Studentlitteratur.

Lind Palicki, Lena (2010), Normaliserade föräldrar. En undersökning av Försäkringskassans broschyrer 1974–2007. Diss., Örebro universitet.

Myndigheternas skrivregler (2001), 5:e upplagan. Stockholm: Regeringskansliet (Statsrådsberedningen).

Myndigheternas skrivregler (2014), 8:e upplagan. Stockholm: Norstedts Juridik AB/ Fritzes. http://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.41318b851483519095290e/1411629869129/Mynd-skrivreg2014-1.pdf. Hämtad 2015-12-04.

Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Försäkringskassan (2006), Stockholm: Regeringen (Socialdepartementet). http://www.esv.se/Pages/RegleringsbrevPdf.aspxRBID=9365&Version=HelaBrevet&File=Myndighet+F%c3%b6rs%c3%a4kringskassan.pdf . Hämtad 2015-11-29.

Svenska akademiens grammatik (SAG) 3, Fraser (1999), Staffan Hellberg, Ulf Teleman & Erik Andersson (red.). Stockholm: Svenska akademien.

Till alla som väntar eller just fått barn (2015), FK 4010 2015-01-01. https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/4cb3a155-5050-4456-a2c6-3858b159b44d/4010-till-alla-som-vantar-eller-just-fatt-barn_webb.pdf?MOD=AJPERES . Hämtad 2015-11-29.

Downloads

Publicerad

2016-06-30