Den otidsenliga böjningen: Föreställningar om den adjektiviska a- och e-böjningen 2002–2014

  • Maria Bylin Postdokstipendiat vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet

Abstract

Abstract saknas

Metrics

Metrics laddar
Publicerad
2017-06-22
Sektion
Refereegranskade artiklar