Äldre kvinnor och män i två dagstidningar: En genuskritisk komparativ studie

  • Gunilla Byrman Professor i svenska språket vid Linnéuniversitetet
  • Astrid Skoglund Filosofie doktor och lektor i svenska språket vid Linnéuniversitetet

Abstract

Abstract saknas

Metrics

Metrics laddar
Publicerad
2017-06-22
Sektion
Refereegranskade artiklar