The many feminist voices of the radical right: An actor-oriented study of the Sweden Democrats’ conception of equality

  • Linus Ekman MSc i nationalekonomi och arbetar som handläggare på Migrationsverket
  • Robin Engström Doktorand i engelska med språkvetenskaplig inriktning vid Linnéuniversitetet

Abstract

Abstract saknas

Metrics

Metrics laddar
Publicerad
2017-06-22
Sektion
Refereegranskade artiklar