Kvinnlig intimitet och manlig solidaritet: Binamnens könade maktstrukturer

  • Linnea Gustafsson Filosofie doktor och lektor i svenska språket vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Högskolan i Halmstad

Abstract

Abstract saknas

Metrics

Metrics laddar
Publicerad
2017-06-22
Sektion
Refereegranskade artiklar