Att bli till som feminist i 1990-talets feministiska tidskrifter: Exemplet Darling

  • Lena Lind Palicki Filosofie doktor och språkvårdare vid Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen

Abstract

Abstract saknas

Metrics

Metrics laddar
Publicerad
2017-06-22
Sektion
Refereegranskade artiklar