”Nineteen Years Later”: Maktrelationen mellan barn och vuxna i Harry Potter-böckerna och Harry Potter and the Cursed Child*

  • Malin Alkestrand Institutionen för film och litteratur, Linnéuniversitetet
Publicerad
2018-01-22