Redaktion

Jan Bäcklund, Institutionen för musik och bild, Linnéuniversitet, jan.backlund@lnu.se

Lena Liepe, Institutionen för musik och bild, Linnéuniversitetet, lena.liepe@lnu.se

Johanna Rosenqbist, Institutionen för musik och bild, Linnéuniversitet, johanna.rosenqvist@lnu.se