Konstvetenskaplig forskning över lärosätesgränserna - eller tvärvetenskaplig forskning inom dem

Författare

  • Elin Manker Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet

Abstract

Detta position paper rör inte ett specifikt förslag för en gemensam forskningsfråga eller ett projekt, utan reflekterar istället över en situation som en del av oss disputerade befinner oss i, samt avser att peka ut några konsekvenser för forskningen med anledning av det: Vi är ett antal konstvetare idag som är anställda vid universitet / högskolor vilka antingen har väldigt små konstvetenskaplig miljöer, varvid forskningssammanhangen och de högre seminarierna, kanske även doktorandantagning, är helt avhängiga att vi hittar tvärvetenskapliga samarbeten inom lärosätet; eller är vi anställda vid sådana institutioner som faller utanför det inarbetade konstvetenskapliga nätverket, såsom de konstnärliga högskolorna och andra miljöer som idag anställer konstvetare men som inte bedriver undervisning på grund/avancerad/forskarnivå motsvarande ”vanlig” konstvetenskap (tex Konstfack, Malmö högskola eller Estetiska ämnen vid UmU). Det kan tyckas att vi konstvetare väl ändå har kontakt då kollegiet i Sverige är relativt litet, liksom det kan tyckas att det i grunden är positivt med den tvärvetenskapliga miljön. Vilket stämmer, men det finns också följder av att vi sprids åt andra håll än till de ”rena” konstvetenskapliga miljöerna (och här räknar jag in konstmuseerna).

##submission.downloads##

Publicerad

2024-04-03

Nummer

Sektion

Klimatkris och samtidsrelevans