Förändringar inom och utom institutionerna: konstvetenskapens framtid mellan museisektor och akademi

Författare

  • Annika Öhrner Konstvetenskap, Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola

Abstract

I samband med de stora förändringarna i samhälle och akademi kring 1970 intensifierades den konstvetenskapliga ämnesdialogen i Sverige, och det aktualiserades också hur museerna kunde utgöra en plattform för utveckling av konstvetenskaplig forskning. Detta fördes fram av Moderna Museets chef Pontus Hultén då han besökte den konstvetenskapliga ämneskonferensen 22-23 november 1969, inbjuden som representant för MUS 1965 (Betänkande av 1965 års musei- och utställningskunniga SOU 1973:5). Det här pappret vill föreslå ett samtal kring den fortsatta utvecklingen i detta fält, när samhällsutvecklingen återigen ställer forskningen på spel. Vilken typ av teoretisk, metodisk och utbildningsmässig samverkan mellan akademier och museer skulle kunna mejlas fram i dialog? Vilka visioner och idéer kring metod- och kunskapsutveckling i samverkan ser konstvetare i de båda lägren, i ljuset det utbildnings- och kulturpolitiska landskapets förändring och då inte minst museerna är under stark press? Idag kan vi se tillbaka på intressanta projekt under de senaste årens samverkan mellan akademi och museisektor, och även exempel på metod- som kunskapsutveckling. Men hur kan man förstå de båda sektorernas samverkan, och i vilken mån är distinktionen mellan The Two Art Histories, som gjordes av Charles W Haxthausen in en antologi utgiven av Clark Art Institute 2002 relevant idag i Sverige?

##submission.downloads##

Publicerad

2024-04-03