Vägar in i och ut ur museisamlingar

Författare

  • Martin Sundberg Jönköpings Läns Museum

Abstract

Forskning vid och om museer må inte vara beroende av samarbeten med universitet, men det är självfallet så att samarbeten berikar och ger helt andra möjligheter – att tillsammans höja blicken är viktigt för att överhuvudtaget stärka synligheten och användbarheten av kulturarvet. I linje med de förskjutningar som sker inom digitaliseringen – till exempel mot användbarhet och synlighet – blir samverkan bara viktigare: för att få syn på varandras behov, och för att se de möjligheter som uppenbarar sig för forskning, förmedling, förvaltning. Å ena sidan finns det stora utmaningar när det gäller digitalisering, å andra sidan när det gäller att belysa vad som anses viktigt och vilka strukturer som ligger bakom och styr museiarbetet. Dessa strukturfrågor är potentiellt knutna till begrepp som kanon och gallring. Utsatt för möjliga hot och risker av olika slag blir det än viktigare att tillsammans fundera på kulturarvets betydelser och att granska de fokus vi sätter.

##submission.downloads##

Publicerad

2024-04-03