Några ord om att stötta nydisputerade och konstvetare i den postdoktorala fasen

Författare

  • Charlotta Krispinsson Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola och Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet

Abstract

Syftet med detta paper är att presentera några förslag för hur man på bästa sätt kan främja nydisputerade och postdoktorala konstvetares vetenskapliga kompetens och på så sätt verka för vetenskaplig kvalitet och förnyelse inom ämnet nationellt.

##submission.downloads##

Publicerad

2024-04-03