Om

Denna konferens fokuserar att kunskapa om särskilda utbildningsbehov i matematik för att kunna bidra till en kunskapsbaserad skolutveckling med fokus på specialpedagogiska frågor i matematik. Konferensen möjliggör för forskning och praktik att skapa delaktighet i sina respektive verksamheter.