Redaktion

Helena Roos, Institutionen för matematik, Linnéuniversitetet

Anette Bagger, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitetet

Lena Karlsson, Institutionen för matematik, Linnéuniversitetet

Susanne Erlandsson, Institusionen för matematik, Linnéuniversitetet

Tuula Koljonen, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet