Om

Pedagogisk forskning i Sverige är en vetenskaplig tidskrift som följer, dokumenterar, granskar och debatterar forskning inom det pedagogiska kunskapsområdet. Sedan starten 1996 har tidskriften blivit ett centralt forum för att driva kunskapsutvecklingen och den samlade diskussionen kring pedagogiska frågor i Sverige framåt. Tidskriftens strävan är att med hög vetenskaplig kvalitet bidra med analyser av pedagogik i vid mening och att låta olika inriktningar, traditioner och perspektiv prägla innehållet.

Sedan halvårsårsskiftet 2018 utges Pedagogisk forskning i Sverige i Linnéuniversitetets regi, med en ambition att vidareutveckla tidskriften. Sedan höstterminen 2018 utges Pedagogisk forskning i Sverige i nedladdningsbart online-format med ny layout, knuten till ett nytt användargränssnitt i Open Journal System (OJS) för en tidsnära, användarvänlig och effektiv kommunikation av tidskriften och dess innehåll. Tidskriften är open access och tar inte ut någon avgift för publicering.

Tidskriften kommer ut med fyra nummer per år, innehållande artiklar skrivna på svenska med en engelsk sammanfattning. Bidragen granskas först av redaktionen för eventuell vidare granskningsprocess genom s.k. ”double blind peer-review” förfarande, vilket genomförs i tidskriftens publiceringsprogram Open Journal System.

Pedagogisk forskning i Sverige drivs av föreningen SWERA, Swedish Educational Research Association. Ansvarig utgivare är Sverker Lindblad, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Redaktionens övergripande arbete stöds av ett nationellt redaktionsråd med företrädare från olika lärosäten. Tidskriften vänder sig till alla som är intresserade av pedagogiska frågor, men riktar sig särskilt till forskare, lärare, doktorander och studerande vid universitet och högskolor i Sverige och övriga Skandinavien.