Huvudredaktör
Daniel Sundberg, professor, Linnéuniversitetet

Redaktörer
Andreas Nordin, docent och Bettina Vogt, lektor, Linnéuniversitetet

Redaktionssekreterare

Bettina Vogt

Redaktionsassistent
Erik Gustavsson, doktorand, Linnéuniversitetet